สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2020 189  
Feb 2020 216  
Mar 2020 204  
Apr 2020 166  
May 2020 158  
Jun 2020 182  
Jul 2020 185  
Aug 2020 251  
Sep 2020 330  
Oct 2020 243  
Nov 2020 0  
Dec 2020 0